Bildiri Gönderimi

Genel İlkeler:

 1. Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 2. Microsoft Word Programında hazırlanacak olan bildiriler yalnızca kongre web sayfası üzerinden, online bildiri özeti gönderimi sistemi aracılığıyla gönderilecektir.
 3. Bildiriler poster ve sözel olarak sunulacaktır.
 4. Yazarlar bildirilerini sözel bildiri ya da poster bildiri olarak sunmak üzere tercih edebilirler.
 5. Gönderilen özetler, kongre bilimsel kurulunca ve en az üç hakem tarafından değerlendirilecek; bildirilerin kabulune ve sunum şekline bilimsel kurul karar verecektir.
 6. Bildiri özetlerini son gönderme tarihi 30 Eylül 2023 saat 23:59:59’dur.
 7. Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları, bildiri özeti gönderiminde belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.
 8. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, sunum yapacak katılımcının kongre kaydını yaptırması gerekmektedir.
 9. Özetlerin yaklaşık 300 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir (başlık, yazar adları, kurumsal bilgi ve anahtar kelimeler hariç)
 10. 1 tablo ( maksimum, 15 satır) kullanılabilir.
 11. Metinler aşağıdaki başlıklar altında yapılandırılmalıdır:
 12. Başlık: Açıklayıcı ve anlaşılır olmalı, Sözcüklerin sadece ilk harf büyük, karakterde olmalı , 12 punto, kalın ve ve tercihen 20 kelimeyi aşmamalıdır. Kısaltma kullanılmamalıdır. Yazarların adları ve kurumları: (İlk yazar1, ikinci yazar2,... adı ve soyadı) Times new roman yazı tipi, 12 punto ve kalın yazılmalıdır. Bildiriyi sunacak kişinin isminin altı çizilmelidir. İsim ve soy isimlerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. Sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır. Bildiri özetinde yazar sayısı en fazla 20 'dir. Bundan daha fazla yazar sayısı olan bildiri sahipleri uceds2023@topkon.com adresine yazılı olarak başvurmaları rica olunur.
  a. 1 Kurum/ üniversite adı ile bağlı olduğu fakülte ya da bölüm bilgisi, (times new roman yazı tipi, 10 punto, kalın)
  b. 2 Farklı bir kurum/ üniversite adı ile bağlı olduğu fakülte ya da bölüm bilgisi, (times new roman yazı tipi, 10 punto, kalın)
 13. Özet: Araştırma makalesi giriş, amaç, yöntem, bulgular ve sonuç, vaka sunumlarında ise, giriş, amaç ve vaka ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır
 14. Anahtar kelimeler: Beş anahtar kelime ile sınırlandırılmalıdır. Virgülle ayrılmış olarak times new roman yazı tipi ve 12 punto ile yazılmalıdır.
 15. Kabul edilen bildiri özetleri pdf ile dağıtılan Kongre Özet Kitabı’nda yer alacaktır.
 16. Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
  Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd. Tel: (0216) 410 44 14
  E-posta: support@abstractModule.com
  Bildiri sistemi üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Sözel Sunum Kuralları

 • Sözel sunumlar kongre boyunca programda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
 • Sözel ve kısa sözel sunumlar olarak 2 ayrı kategoriye ayrılacaktır.
 • Sözel sunum yapacak olan katılımcıların, programda belirtilen sunum saatinden en az 2 saat önce bildirilerini, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Sözel sunum, Office 2000 veya üstü yazılımlarla “PowerPoint” programı ile hazırlanabilecektir. Salonlarda her türlü teknik donanım bulunacaktır.
 • IOS yazılımı kullanacak olan sunum sahiplerinin sunum kontrol odasından gerekli şekilde kontrol yapmasını rica ederiz.
 • Sunum kuralları, bildiri yazarlarına daha sonra duyurulacaktır
 • Jüri tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda sözel bildiriler birinci, ikinci ve üçüncüye ÖDÜL ve BELGE verilecektir.

Poster Sunum Kuralları

E-posterlerin aşağıdaki şekilde hazırlanarak, 09.12.2023 tarihine kadar uceds2023@topkon.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

E- poster nasıl hazırlanmalıdır?

Poster sunumları dijital ekranda görülebilecek formatta MS powerpoint veya Adobe-acrobat programları kullanılarak hazırlanmalıdır.
Posterlerin tek sayfada görüntülenebilecek şekilde dikey olarak ve 300 dpi çözünürlükte ve 1080x1920 ölçülerinde hazırlanması gerekmektedir.
Lütfen kongreye gelirken bir dijital kopyasını da yanınızda getiriniz.