Sempozyum Programı

SAAT SALON A
13.30-14.00 3. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu Açılış

Zehra Aycan
Şükran Darcan
14.00-14.45 Tip 1 Diyabetin Gelişim Evreleri ve Önleme Çalışmaları
Oturum Başkanı:
Rüveyde Bundak
Konuşmacı:
Şükran Darcan
14:45-16:00 Diyabet Teknolojilerinin Tedavideki Rolü ve Ekiplerin Uygulamaları/Deneyimleri
Oturum Başkanları:
Şükrü Hatun, Damla Gökşen Şimşek
14.45-15.00 Oturum Başkanlarının Giriş Konuşmaları
15.00-15.20 Akdeniz Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi Deneyimi
Mesut Parlak
15.20-15.40 Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Deneyimi
Fatih Gürbüz
15.40-16.00 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Deneyimi
Hande Turan
16.00-16.15 Ara
16.15-17.00 Uydu Sempozyum
“AHCL” Sistem Algoritması
Damla Gökşen
17.00-18.00 Sözel Sunumlar
Oturum Başkanları:
Zeynep Şıklar, Firdevs Baş
SS-01 Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Kalp Damar Hastalığı Riskinin Osilometrik Yöntem ve Ekokardiyografi İle Değerlendirmesi
Gönül Büyükyılmaz
SS-02 Web Tabanlı Tip 1 Diyabet Eğitimi Etkili mi?
Günay Demir
SS-03 Diyabetli Çocuklarda Teknoloji Kullanımına Ulaşma ve Okulda Teknoloji Kullanımının Zorlukları
Gizem Gür Aykut
SS-04 Pediatri Rutininde Kaçınılmaz Soru: Diyabetik Ketoasidozu Ne Kadar Biliyorsunuz?
Ferda Evin
SS-05 Ailelerin Sosyoekonomik Düzeyine Göre Teknolojiye Erişimdeki Eşitsizlikler: Çok Merkezli Kesitsel Çalışma
Elif Eviz
SS-06 Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Ergenlerde Diyabetik Ketoasidoz Sıklığı ve Tedavi Sürecinde Gelişen Komplikasyonlar
Emrullah Arslan
SAAT SALON A SAAT SALON B
08.30-09.30 Bütün Yönleriyle Tip 1 Diyabette Hipoglisemi Yönetimi
Oturum Başkanı:
Murat Aydın , Nihal Hatipoğlu
   
08.30-08.50 Sensörler Hipoglisemiye Bakışımızı Değiştirdi mi?
Semra Çetinkaya
   
08.50-09.10 Yeni Tedaviler Neler? Yeni Glukagon Formları, Mini Doz Glukagon Uygulaması
Hakan Döneray
   
09.10-09.30 Hipoglisemi Korkusunu Yenmek Nasıl Mümkün Olur?
Günay Demir
   
09.30-10.30 Sekonder Diyabetlerde Tanı, Tedavi ve İzlem
Oturum Başkanı:
Abdullah Bereket, Nazlı Gönç
   
09.30-10.00 Kistik Fibrozise Sekonder Diyabet
Doğuş Vurallı
   
10.00-10.30 Steroide Sekonder Diyabet
Filiz Tütüncüler Kökenli
   
10.30-11.00 Ara

Poster Bildiri Oturumu
PP-01 – PP-06
Oturum Başkanları:
Elif Özsu, Hüseyin Demirbilek
   
11.00-11.30 Diyabette Kognitif Bozukluklar ve Önlenmesi
Oturum Başkanı:
Merih Berberoğlu
Konuşmacı: Ece Böber
   
11.30-12.30 Diyabette Yeme Bozuklukları, Beden Algısı
Oturum Başkanı:
Gülay Karagüzel, Oya Ercan
Konuşmacı: Didem Behice Öztop
   
12.30-13.30 Öğle yemeği Okulda Diyabet Programı İl Toplantıları- V
Ankara Toplantısı
13.30-14.30 Olgularla Nadir/Atipik Diyabet Tipleri
Oturum Başkanları:
Zeynep Alev Özön, Filiz Mine Çizmecioğlu Jones
1. Oturum      Açılış
Oturum Başkanı: Şükrü Hatun
  Olgu 1 : Mitokondriyal hastalık ilişkili diyabet
- Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Gözde Gürpınar

Olgu 2 : Lipodistrofi ilişkili diyabette yönetim
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Deniz Özalp Kızılay

Olgu 3 : YD diyabetinin altında gizli sendromik diyabet
- Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Fatma Yavuzyılmaz

Olgu 4 : İmmün aracılı diyabet ve yönetimi
- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Yağmur Ünsal

**Her konuşmacı için 12 dk sunum 3 dakika tartışma süresi ayrılacak.
14.00-14.15 Özkan Avcı
Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı
Zehra Aycan
Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Diyabet Grubu Başkanı/ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı
Şükran Darcan
Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet Derneği Başkanı/ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı
İl Milli Eğitim Ve Sağlık Müdürlüğü Yetkilileri
14.30-15.30 6 Şubat 2023 Depremi Sonrası Çalışmalar Işığında Afet Durumlarında Diyabet Yönetimi
Oturum Başkanı:
Zehra Aycan
14.15-14.45 Çocuklarda Diyabet ve Okulda Diyabet Bakımı
Şükrü Hatun
Okulda Diyabet Programı Koordinatörü/ Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Ve Diyabet Bilim Dalı
14.35-14.55 Depremde Diyabet Yönetimi ve Hemşirelik
Nermin Olgun
14.45-15.00 Ara
14.55-15.15 Afet Durumlarında Diyabetin Beslenme Planı ve İzlem
Alev Keser
2. Oturum Oturum Başkanı: Şenay Erdeve
15.15-15.30 Gerçek Yaşam Deneyimi
Gül Direk Trabzon
15.00-15.20 Okulda Diyabet Programı İle İlgili Diyabetli Çocuk Ailelerinin Beklentileri
Uzm. Hemşire Nurdan Yıldırım
Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü
15.30-16.00 Ara

Poster Bildiri Oturumu
PP-07 – PP-12
Oturum Başkanları:
Erdal Kurnaz, Aylin Kılınç Uğurlu
15.20-15.40 Okulda diyabet programı ile ilgili millî eğitim bakanlığı çalışmaları
Gülcan Kılınç
Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
15.40-16.00 Okulda Diyabet Programı ile İlgili Sağlık Bakanlığı Çalışmaları
Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı Yetkilisi
16.00-16.45 Uydu Sempozyumu- Medsalus
Kablosuz İnsülin Pompası ve Omnipod DASH Sisteminin Özellikleri
Erdal Eren
16.00-16.30 Soru, Cevaplar ve Kapanış
Şükrü Hatun, Zehra Aycan, Özkan Avcı
16.45-17.45 Sözel Sunumlar
Oturum Başkanları:
Havva Nur Peltek Kendirci, Ahmet Anık
   
SS-07 Türkiyede Çocuk ve Ergen Tip 1 Diyabet Kohort Çalışması 2018-2023 Verileri
Nursel Muratoğlu Şahin
   
SS-08 Ailelerin Diyabetli Çocuklarının Okulda Bakımı Konusundaki Bilgi ve Tutumları ile Okulda Diyabet Programı Konusundaki Deneyim ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Tuğba Gökçe
   
SS-09 Tip 1 Diyabetli Ağır Hipoglisemi Olgularımızda Gerçek Yaşam Deneyimi ve Risk Faktörleri
Özge Baştopçu
   
SS-10 Tip 1 Diyabet Yönetiminde Problemli Yiyecekler ve Baş Etme Stratejileri: Kesitsel Bir Anket Çalışması
Elif Eviz
   
SS-11 Tip1 Diyabet ve Cinsiyet Hoşnutsuzluğu, Yeni Fark Edilen Bir Birliktelik mi?
Ayşegül Terzi
   
SS-12 Hastaneye Yatan Çocuk Hastalarda İnsülin Tedavisi Gerektiren Sekonder Diyabet İçin Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Fatma Gül Ersan
   
SAAT SALON A
09.00-10.00 Tip 1 Diyabette Beslenme Yönetimi
Oturum Başkanı:
Muazzez Garipağaoğlu,Hülya Günöz
09.00-09.20 Karbonhidrat Sayımı ve İlgili Konular
Tuğba Gökçe
09.00-9.40 Amatör Sporcu Çocuk ve Ergenlerde Beslenme ve Glukoz Yönetimi
Yasemin Atik Altınok
09.40-10.00 Endüstriyel Besinlerin/Dışarda Yemeğin Glukoz Eğrisi Üzerine Etkisi ve Yönetimi
Didem Güneş Kaya
10.00-10.30 Diyabette İlk Konuşma ve İzlemde İletişim Dili Nasıl Olmalı?
Oturum Başkanı:
Derya Toparlak
Konuşmacı: Erdal Eren
10.10-10.30 Erdal Eren
10.30-11.00 Ara

Poster Bildiri Oturumu
PP-13 – PP-17
Oturum Başkanları:
Esra Döğer, Nursel Muratoğlu Şahin
11.00-12.00 Diyabet Yönetiminde Yurtdışı Merkez Gözlemleri/Deneyimleri
Oturum Başkanı: İlknur Arslanoğlu, Olcay Evliyaoğlu
11.00-11.20 Gül Yeşiltepe Mutlu
11.20-11.40 Belma Haliloğlu
11.40-12.00 Eren Er
12.00-12.30 Kapanış