Davet

Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Diyabet Ekiplerimiz,

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ve Ulusal Çocuk Diyabet Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 3. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu (3. UÇEDS) 20-23 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleşecektir. Çocukluk çağı diyabetinin her yönüyle konuşulduğu diyabet ekiplerinin bilgi, beceri ve tutumlarının güçlenmesini ve gelişmesini hedefleyen sempozyumlarımızın ilki 2019 yılında yapılmış ve iki yılda bir devam etmesi planlanmıştır.

Sempozyumun en önemli hedefi çocukluk çağı diyabetinin yönetimindeki multidisipliner yaklaşımın, değişen güncel bilgiler ışığındaki bilimsel gelişmelerin, diyabet ekiplerine kazandırılmasıdır. Son yıllarda diyabet yönetiminde en faydalı kazanımları sağlayan teknoloji kullanımı ve çıktılarının paylaşılması, teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması da sempozyumun öncelikli amaçları arasında yer almaktadır.

Hedeflere yönelik olarak yapılandırılan ve alanında bilgi ve deneyimleri olan konuşmacıların “Sempozyum Bilim Kurulu” tarafından titizlikle seçildiği 3. UÇEDS’ de de öncekilerde olduğu gibi bilimsel düzeyi yüksek bir ortam yaratılacaktır. Siz değerli katılımcılarımızın vereceği katkılarla daha da zenginleşecektir.

Ayrıca sempozyumumuzda “Okulda Diyabet Programı” kapsamında yarım günlük bir program yer alacaktır. 13 yıldır başarı ile yürütülen ve diyabetli çocuklarımızın yaşam kalitelerini çok olumlu etkileyen programın bu yılki hedef kitlesini; okulunda Tip 1 diyabetli çocuklarımızın eğitim gördüğü okul yöneticileri, öğretmenler, ve okul hemşireleri oluşturacaktır.

Ülkemizde diyabetli çocuklarımıza vereceğimiz hizmet kalitesini artırmak amacıyla diyabet ekiplerinin bilimsel ve davranışsal niteliğini artırmayı hedeflediğimiz sempozyumumuzun, tüm diyabet ekiplerinin katılım ve katkılarıyla hedefine ulaşacağına inanıyor ve sempozyumumuza davet ediyoruz.

Programın hazırlanmasında emeği geçen bilimsel kurulumuza, düzenleme kurulumuza, Dernek Yönetim Kurulumuza ve tüm diyabet ekiplerine teşekkür ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla

Prof. Dr. Şükran DARCAN
Dernek Başkanı

Prof. Dr. Zehra AYCAN
Sempozyum Başkanı